Friday, October 4, 2013

Могат ли хората да живеят на Марс
Хората биха могли да живеят на повърхността на Марс. Радиационният фон на планетата е почти същия, както на околоземна орбита, на каквато лети Международната космическа станция (МКС).

До такъв извод стигнали учении, след като получили първите в историята измервания на равнището на излъчване на Червената планета. Въпреки това, експертите не бързат да преразглеждат подходите в областта на защита на хората при подготовкака на бъдещи експедиции на Марс.

Радиацията остава главното препятствие за осъществяването на пилотирани полети на Марс. Технически тя е възможна от началото на 70-години на миналия век. За сега не е създадена лека защита от излъчване, а дебели оловени пластини не могат бъдат използвани в космоса. Изчислено е, че 3 години, докато продължава експедиция на планетата, всеки четвърти член на екипажа може да получи доза, способна да предизвика смъртоносно раково заболяване. Ако през цялото това време радиацията няма да въздейства на екипажа, то необходими са нови изчисления, казва биологът от Московския държавен университет Елена Воробьова:

- Всяка нова информация корегира нашите представи и води до техното преразглеждане, в това число и на подходите за защита на космонавтите. Но мисля, че за сега това не влияе принципно на представите за това, как да защитаваме космонавтите на повърхността на Марс.

По време на прелитанията все едно не можеш да избегнеш опасното излъчване. Освен това Марс няма магнитно поле, което би го защитавало от слънчевите изригвания, както това става на Земята. Пребиваването на Марс по равнище на радиационно въздействие е сравнимо с полет на околоземна орбита. Многомесечното пребиваване на екипажи в МКС също е вредно. Макар, че там то е ослабено, но все още се запазва въздействието на тежките галактически частици, които, например, предизвикват различни дефекти на зрението. Има случаи на развитие на катаракта. Ето какво сподели за това експертът от руския Институт за медико-биологични проблеми Владислав Петров:

- Да се говори, че катарактата се е образувала именно поради облъчване в космоса не е съвсем правилно. Може да се говори за това, че вероятността за нейното развитие е значително по-голяма.

Що се отнася до шансовете да бъдат открити следи от живот на Марс, то новите данни от Curiosity няма да повлияят на тях. Радиацията въобще не е най-пагубният фактор за живата клетка, пояснява биологът Елена Воробьова:

- Главният фактор, действащ на повърхността на Марс, са ултравиолетовите лъчи. Клетките не издържат при такива дози. Но само на няколко миллиметра под повърхността клетките вече ще бъдат защитени от ултравиолетовите лъчи.

На Земята колонии от бактерии понякога намират дори в първите обвивки на ядрени реактори, където действа чудовищно облъчване. А условията на Марс по отношение на съществуването на живи клетки учените въобще не ги оценяват като екстремални. Но за сега не е получен отговор на въпроса, от какво се състои биосферата. Ако няма нито едно доказателство за съществуването на живот, то няма необходимост да се преразглежда хипотезата за развитието му.

Източник
No comments:

Post a Comment